Paieška
Neseniai ieškota
Populiarūs paieškos rezultatai
anglu
projektų valdymas
excel
Ieškoti

Svetainėje naudojami slapukai

Mes naudojame slapukus, kad pagerintume Jūsų patirtį šioje svetainėje.

Finansavimas

KURSUOK platformoje mokymo paslaugų teikėjai gali skelbti savo programas, o norintys tobulėti ir įgyti naujų įgūdžių – pasinaudoti mokymosi pasiūlymais ir gauti valstybės finansavimą. 2024 metais valstybės finansuojamų mokymosi programų bendras biudžetas sudaro 5,4 milijonus eurų.
background-img

Mokymo programų dalyviams

KURSUOK platforma visiems asmenims, norintiems įgyti naujų įgūdžių ir atitinkantiems keliamus reikalavimus, suteikia galimybę gauti valstybės finansuojamus mokymosi pasiūlymus. Gali pasinaudoti puikia galimybe gauti net iki 500 Eur finansavimą. Švietimo, mokslo ir sporto ministro pasirašytu įsakymu, 2024-iems metams mokymų pagal prioritetines sritis finansavimui skirtas 5,4 milijonų eurų biudžetas.

Ar galiu gauti finansavimą? 

Jei nori mokytis, niekas nesukliudys. Vis dėlto, prieš rinkdamasis norimus kursus, pirmiausia pasitikrink, ar gali jiems gauti valstybės finansavimą. Norėdamas gauti finansavimą, turi atitikti šiuos kriterijus:

Tau yra 18 – 65 metai.
Esi užimtas asmuo. Asmuo yra laikomas užimtu, jeigu jis užsiima bent viena šių užimtumo formų veikla: dirba pagal darbo sutartį arba darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu, yra savarankiškai dirbantis asmuo.
Turi aukštąjį arba profesinį išsilavinimą liudijančius dokumentus.
Esi Lietuvos Respublikos pilietis arba užsienietis, turintis leidimą gyventi Lietuvoje.
Dar nedalyvavai mokymuose arba neišnaudojai viso 500 Eur krepšelio. Asmenys, pasinaudoję finansavimo galimybe per KURSUOK platformą ir išnaudoję visą 500 Eur dydžio krepšelį, valstybės finansavimą mokymosi programai vėl galės gauti ne anksčiau nei po 5 metų. Jei mokymų suma buvo mažesnė, tuomet likutį galėsi išnaudoti gavęs pirmųjų mokymų baigimo pažymėjimą.

Net jei neatitinki kriterijų, KURSUOti vis tiek gali, tačiau pasirinktus mokymus teks apmokėti savo lėšomis.

SVARBU! Asmuo, prisijungęs prie IMP informacinės sistemos (asmeninės paskyros), yra identifikuojamas per sąsajas su valstybės registrais, iš kurių surenkama informacija, leidžianti nustatyti asmens atitiktį tikslinėms grupėms (t. y. nustatoma galimybė gauti finansavimą).

Kokio dydžio finansavimo krepšelį galiu gauti?

Vienas asmuo gali gauti iki 500 Eur finansavimą pasirinktai mokymosi programai. Atkreipk dėmesį, kad:

  • jei norima mokymosi programa kainuoja daugiau, šį skirtumą reikės padengti savo lėšomis;
  • jei programa kainuoja mažiau, į likusią sumą galėsi pretenduoti po to, kai tau bus išduotas pirmųjų mokymų baigimo pažymėjimas;
  • asmuo, išnaudojęs visą krepšelį, vėl jį gali gauti ne anksčiau nei po 5 metų. 

SVARBU! Deja, kaip ir visa kita, vienų metų finansavimo biudžetas yra ribotas. Gera žinia – jeigu einamųjų metų laikotarpiu lėšos yra išnaudotos, finansavimo galimybė išlieka kitais metais.

Kaip galiu užsiregistruoti į mokymus?

Net jei iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti kiek painu, užsiregistruoti į norimus mokymus tikrai nebus sudėtinga. Kad viskas eitųsi sklandžiau, sek toliau nurodytais žingsniais. 

Registravimosi į mokymus eiga

1
Išsirink mokymus
Išsirink norimus mokymus ar kursus ir spausk „Registracija“.
2
Prisijunk prie IMP
Prisijunk prie IMP sistemos per Elektroninius valdžios vartus ir automatiškai bus nustatyta, ar gali gauti finansavimą ir ar einamųjų metų biudžete užtenka lėšų.
3
Registruokis į mokymus
Registruokis ir gauk patvirtinimą.
4
Pasirašyk sutartį
Informaciją apie sutarties pasirašymą atsiunčia mokymo paslaugų teikėjas.

Vienu metu asmuo gali registruotis į vieną valstybės lėšomis finansuojamą mokymosi programą. Mokymo paslaugos teikėjui ar asmeniui atšaukus registraciją, asmuo gali registruotis į kitą mokymosi programą.

SVARBU! Asmuo mokymosi programą pasirenka ir visus su dalyvavimu mokymosi programoje susijusius veiksmus atlieka IMP sistemoje, prisijungęs per Elektroninius valdžios vartus.

Kokie mano įsipareigojimai, pasirinkus mokymus?

Mokymasis – rimtas reikalas, tad tikimės, kad į tai žiūrėsi atsakingai. Nusprendęs KURSUOti, tu įsipareigosi:

Dalyvauti mokymuose.
Dalyvauti žinių vertinime (jeigu taikoma).
Pasibaigus mokymams, IMP sistemoje per 5 darbo dienas užpildyti mokymų vertinimo anketą. Tai labai svarbu, nes jei to nepadarysi, teks apmokėti mokymosi programos kainą savo lėšomis.
Didžiuotis įgytomis žiniomis ir įgūdžiais. Mokymosi programą baigusiam asmeniui išduodamas skaitmeninis baigimo pažymėjimas.

Ar galiu atšaukti registraciją į mokymus?

Kaip ir visur, KURSUOK turėsi savo teises ir pareigas. Jei norėsi atšaukti registraciją, turi žinoti:

  • Asmuo, užsiregistravęs į mokymus, gali atšaukti registraciją iki mokymosi sutarties pasirašymo.
  • Asmuo, nebaigęs mokymosi programos ar per 5 darbo dienas nuo mokymosi programos pabaigos neužpildęs mokymosi programos vertinimo anketos, privalo teikėjui apmokėti mokymosi programos kainą.
  • Asmuo, siekiantis gauti finansavimą, gali vienašališkai nutraukti mokymosi sutartį vieną kartą per penkerių metų laikotarpį.
  • Asmuo, kuris vienašališkai nutraukė mokymosi sutartį  ar su juo sudaryta mokymosi sutartis buvo nutraukta teikėjo iniciatyva dėl to, kad asmuo nevykdė ar netinkamai vykdė mokymosi sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, praranda galimybę pasinaudoti iki 500,00 Eur (penkių šimtų eurų, 00 ct) vertės finansavimu  einamųjų kalendorinių metų laikotarpiu (išskyrus atvejus, kai asmuo nesinaudoja IMP krepšeliu).

SVARBU! IMP sistemos administravimo ir finansavimo tvarkos apraše rasi visą reikalingą informaciją.

Instrukcijos

Informacija ruošiama

Informacija ruošiama

DUK

Ar iš karto galiu registruotis į dvi mokymo programas ir gauti finansavimą?

Deja, ne. Jei viena programa kainuoja mažiau nei 500 eurų, į likusią sumą galėsi pretenduoti ir į antrąją programą registruotis tik po to, kai tau bus išduotas pirmųjų mokymų baigimo pažymėjimas.

Ar, norėdamas gauti finansavimą, turiu atitikti visus nurodytus kriterijus?

Taip, turi atitikti visus nurodytus kriterijus. Jei jų neatitinki, vis tiek gali rinktis mokymus, tačiau už juos sumokėti teks savo lėšomis.

Ar visi Lietuvos gyventojai galės mokytis pagal IMP skelbiamas programas?

Taip, tačiau apmokama prioritetine Individualių mokymosi paskyrų sistemoje dalyvaujančių asmenų grupe laikomi asmenys, atitinkantys visus žemiau nurodytus kriterijus:

1.  Užimti asmenys, atitinkantys bent vieną iš Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytų kriterijų.

2.  Asmenys, įgiję kvalifikaciją, aukštąjį išsilavinimą ir aukštojo mokslo kvalifikaciją, ir (arba) užsieniečiai, turintys aukštą profesinę kvalifikaciją liudijančius dokumentus. Šio punkto sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme ir Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“.

3.  18–65 metų amžiaus asmenys, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečiai arba užsieniečiai, turintys teisę gyventi Lietuvos Respublikoje suteikiantį ar patvirtinantį dokumentą. Šio punkto sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“.

Ar IMP programos dalyviui finansuojami mokymai, jei jie vykdomi nuotoliniu būdu?

Taip, jei mokymai vykdomi nuotoliniu sinchroniniu būdu, t.y. vykdomi realiu laiku naudojant komunikacijos ir bendradarbiavimo platformą (pvz., Zoom, Teams, kt.).

Mokymo paslaugų teikėjams

KURSUOK sistema siekia į vieną vietą suburti geriausius ir pažangiausius mokymo paslaugų teikėjus, galinčius pasiūlyti įvairių sričių ir trukmės kokybiškus mokymus. Esate tokie? Pasitikrinkite, ar atitinkate kriterijus, pateikite mokymosi programą, sulaukite patvirtinimo, o mes pasirūpinsime, kad apie jūsų teikiamas paslaugas sužinotų ir jomis pasinaudotų kuo daugiau Lietuvos žmonių, siekiančių patobulinti savo įgūdžius įvairiose srityse. Minimali mokymų trukmė – ne mažiau nei 54 akademinės kontaktinės valandos.  

Visą reikalingą informaciją apie kriterijus mokymo paslaugų teikėjams, dalyviams, reikalavimus programoms ir finansavimo tvarką rasite paspaudę „Daugiau“.

Slinkti į viršų